Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 11, 751 - 756

Oorspronkelijk artikel

Geweld van patiënten tegen psychiaters in opleiding in Vlaanderen: een retrospectief onderzoek

E. Speybrouck, G. Pieters, S. Joos

achtergrond Uit Amerikaanse en Canadese onderzoeken blijkt dat psychiaters in opleiding frequent geconfronteerd worden met geweld. Hierover zijn in Vlaanderen geen onderzoeksgegevens bekend.

doel In Vlaanderen de frequentie en ernst van geweld ten aanzien van psychiaters in opleiding en hun training in omgang met agressie in kaart brengen.

methoden In maart 2000 werd een vragenlijst verstuurd naar alle 164 arts-assistenten psychiatrie werkzaam in het Vlaamse landsgedeelte. De vragenlijst vroeg naar ervaringen met geweld en het onderricht dat deze arts-assistenten kregen in de omgang met agressieve patiënten.

resultaten Negenennegentig arts-assistenten (60%) stuurden een ingevulde vragenlijst terug. Tweeënzeventig procent van de arts-assistenten gaf aan bedreigd te zijn en 56% was fysiek aangevallen. Slechts 21% kreeg een training in omgang met agressie en van deze groep vond maar 12% deze opleiding voldoende.

conclusie De resultaten van deze en voorafgaande onderzoeken tonen duidelijk aan dat psychiaters in opleiding een hoog risico lopen op geweldpleging. Om verschillende redenen lijkt hieraan in het verleden weinig aandacht besteed.

trefwoorden agressie, geweld, opleiding, psychiatrie