Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 131 - 136

Korte bijdrage

Ouderenpsychiatrie in Nederland

M.L. Stek, P. Eikelenboom, A.T.F. Beekman

samenvatting In de afgelopen periode zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de ouderenpsychiatrie in Nederland: epidemiologisch onderzoek werd disciplineoverstijgend uitgevoerd met als resultaat nieuwe gezichtspunten, de patiëntenzorg beweegt naar het algemene ziekenhuis toe, in de vernieuwde opleiding krijgt de ouderenpsychiatrie een duidelijke plaats en er ontstaat steeds meer ketenzorg rond ouder wordende psychiatrische patiënten met handicaps. Het vak ouderenpsychiatrie in Nederland heeft een goede uitgangspositie om succesvol in te kunnen spelen op de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren.

trefwoorden epidemiologie, ketenzorg, ouderenpsychiatrie, vergrijzing