Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 49 - 53

Korte bijdrage

Dwangopneming in de psychiatrie:ontwikkelingen in Nederland

J. Legemaate

De criteria voor dwangopneming in de Nederlandse wetgeving omvatten drie aspecten: het ontbreken van de bereidheid tot opneming, het vereiste van gevaar en het ultimum-remediumprincipe. Deze aspecten staan niet ter discussie, maar wel zijn op onderdelen verbeteringen mogelijk. Aan internationale verdragen en wetgeving uit andere landen kan men verbetersuggesties voor de Nederlandse wetgeving ontlenen.

trefwoorden dwangopneming, rechtspositie, Wet Bopz