Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 41 - 46

Korte bijdrage

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

 In de afgelopen 25 jaar is in Amsterdam de centrale stedelijke regie over de spoedeisende psychiatrie verdwenen en weer teruggekeerd. Sinds 2000 is een verbetering van de logistiek, organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit van de spoedeisende zorg gerealiseerd. In dezelfde periode is het aantal inbewaringstellingen in de grote steden schrikbarend toegenomen. De auteurs veronderstellen dat organisatorische veranderingen in de spoedeisende psychiatrie hier mogelijk aan bijgedragen hebben, naast de introductie van de Wet Bopz en maatschappelijke ontwikkelingen.

trefwoorden acute psychiatrie, crisisdienst, dwangopnames, spoedeisende psychiatrie, Wet Bopz