Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 35 - 39

Korte bijdrage

Urgentiepsychiatrie in België; een uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg

R.P. Bruffaerts, K. Demyttenaere, S.J. Claes

De urgentiepsychiatrie is in België een vakgebied dat vooral tot ontwikkeling is gekomen na 2 federale projecten (resp. in 1993 en 2001). Thans zijn er 10 gesubsidieerde psychiatrische spoedafdelingen in België, met ongeveer 13.000 patiënten per jaar. De meeste patiënten hebben stoornissen die verband houden met middelengebruik (39%) en stemmingsstoornissen (17%). Meer dan 40% wordt verwezen naar een psychiatrische kliniek. Patiënten die zich steeds opnieuw aanmelden ('draaideurpatiënten') maken een belangrijke proportie uit van de populatie, maar er zijn ook nieuwe patiënten. Onderzoek suggereert dat het bieden van een continue zorg dit draaideurfenomeen kan reduceren. Er bestaat echter momenteel geen uniform beleid voor het behandelen van psychiatrische spoedgevallen.

trefwoorden België, epidemiologie, spoedeisende psychiatrische hulp, urgentiepsychiatrie