Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 10, 693 - 704

Overzichtsartikel

Richtlijnen voor risicotaxatie in de forensische diagnostiek: theorie en praktijk

E.F.J.M. Brand, G.J.M. Diks

achtergrond Risicotaxatie in de forensische diagnostiek is een zeer moeilijke opdracht die een groot aantal keer per jaar wordt uitgevoerd.
doel Het doel van dit overzicht is om een aanbeveling te kunnen doen welke (set van) meetinstrumenten nuttig zijn voor forensische diagnostiek.
methode Eerst worden richtlijnen voor risicotaxatie in de forensische diagnostiek beschreven. De richtlijnen zijn gebaseerd op aanwijzingen in de literatuur (vanaf 1990) over forensische diagnostiek en risicotaxatie. Vervolgens worden enkele risicotaxatie-instrumenten aan de hand van deze richtlijnen beoordeeld: de risicoschaal van de Behavioral Status Index-Dutch version, de Vragenlijst Delictgevaarlijkheid, de Historical Clinical Riskmanagement-20 en de Psychopathy Check List-Revised.
resultaten Op basis van de richtlijnen is een set vragenlijsten ontwikkeld: de Forensische Profiel Lijsten (fp40). De fp40-lijsten zijn gebruikt bij tbs-patiënten.
conclusie Wanneer er een combinatie van instrumenten gebruikt wordt, blijkt dat aan de belangrijkste richtlijnen tegemoet wordt gekomen. Wanneer alle richtlijnen in acht worden genomen, vallen er in de toekomst stappen voorwaarts te verwachten in zowel theorievorming als diagnostiek in de forensische psychiatrie.

trefwoorden diagnostiek, forensische psychiatrie, meetinstrumenten, risicotaxatie