Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12, 805 - 806

Reviews 2031cover

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinder- en jeugdpsychiatrie. Behandeling en begeleiding

Verheij, F., Verhulst, F.C., Ferdinand, R.F. (Red.)

Koninklijke Van Gorcum, Assen 2007, ISBN 978-90-232-4308-3, € 53,50

Met de hernieuwde uitgave van het derde deel van de reeks Kinder- en jeugdpsychiatrie is het standaardwerk binnen de Nederlandstalige vakliteratuur volledig herschreven. Ook in dit deel komen de belangrijkste kinderpsychiatrische ziektebeelden aan bod volgens een vast stramien per hoofdstuk (inleiding, stroom- en beslisschema, psycho-educatie, verschillende therapeutische mogelijkheden). Toch komt de onderverdeling van de hoofdstukken niet volledig overeen met die van de eerste twee boeken, wat het opzoeken bemoeilijkt. Waar in de vorige versie nog verschillende hoofdstukken gebruikt werden om de diverse behandelingsstrategieën per stoornis te beschrijven, beperkt men zich nu tot één hoofdstuk per entiteit; dat maakt het geheel overigens wel overzichtelijker. Aan het begin van elk hoofdstuk vinden we een stroom- of beslisschema terug, dat in de volgende rubrieken verder wordt uitgewerkt. Daarnaast krijgt het onderdeel 'psycho-educatie' opvallend veel aandacht. Dit is op zijn beurt onderverdeeld in meerdere delen ('uitleg over de stoornis', 'uitleg over de behandeling', …). Deze zijn geschreven in heldere taal en met bruikbare metaforen, zodat de informatie rechtstreeks bruikbaar is in het gesprek met ouders en kinderen. Verder worden de verschillende behandelingsstrategieën uitgebreid en gedetailleerd beschreven; ze worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk besluit met uitgebreide literatuurverwijzingen en de lezer wordt gestimuleerd zich verder in de verschillende onderwerpen te verdiepen. Ook de verzorgde en aangename layout en kaft, vergelijkbaar met die van de twee andere boeken van de trilogie, vormen zeker een pluspunt. Een kritiekpunt is dat dit boek veel herhaling geeft van zaken die reeds besproken werden in de eerste twee delen. De meerwaarde van drie afzonderlijke delen blijft onduidelijk. Daarnaast zijn sommige onderwerpen zeer uitgebreid beschreven (bijv. angststoornissen), waar andere summier of helemaal niet aan bod komen (bijv. mentale retardatie, infantpsychiatrie). Bovendien zou een inleidend hoofdstuk waarin de belangrijkste aspecten van de verschillende therapeutische stromingen aan bod komen, een waardevolle aanvulling kunnen zijn. De vorige versie bevatte dit wel (deel A: Kinder- en jeugdpsychiatrische behandelingsmogelijkheden). Een algemener deel over psychofarmaca en de specifieke aspecten hiervan binnen het pediatrische toepassingsgebied zou eveneens een meerwaarde betekenen. Samenvattend: deze nieuwe versie betekent een opvallende verbetering. De trilogie Kinder- en jeugdpsychiatrie vormt vooral voor beginnende kinder- en jeugdpsychiaters een essentieel basiswerk. Voor de meer ervaren professional worden basisaspecten als psycho-educatie en behandelingsmogelijkheden misschien iets te uitgebreid en detaillistisch besproken.

A. van Thillo