Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12, 803 - 803

Reviews 2028cover

Kinder- en jeugdpsychiatrie

ADHD Grown up. A Guide to Adolescent and Adult ADHD

Young, J.L.

W.W. Norton & Company, London 2007, ISBN 0-393-70468-8, £15,99

Professionals in de ggz worden zich steeds meer bewust van het bestaan van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) bij volwassenen en van de gevolgen ervan voor patiënten en hun omgeving. Echter, de kennis over de correcte diagnose en behandeling is vaak nog beperkt. Het boek adhd grown up. A guide to adolescent and adult adhd door Joel L. Young verschijnt dus op een geschikt moment. Young behandelt het onderwerp van identificatie en diagnose tot therapie op een manier die net voldoende gedetailleerd is om er meteen mee aan de slag te kunnen. De hoofdstukken over diagnostiek zijn erg volledig. De grote variatie aan klinische presentaties wordt beschreven en de differentiaaldiagnostische uitdagingen worden toegelicht. Enkele klinische voorbeelden illustreren en verhelderen de moeilijkheden bij de evaluatie van patiënten met adhd. De auteur bespreekt ook alle relevante aspecten van de behandeling. De vele farmacologische en niet-farmacologische behandelopties worden in detail beschreven tegen de achtergrond van de complexe behoeften van de patiënt, die vaak meerdere klachtgebieden tegelijkertijd heeft. Dit laat een op maat gesneden benadering toe. Een controversieel onderwerp zoals het voorschrijven van stimulantia aan patiënten met comorbide middelenafhankelijkheid wordt daarbij niet vermeden. adhd grown up is bedoeld voor professionals, maar door het beperkte gebruik van jargon is het boek wellicht ook aantrekkelijk voor een breder publiek dat een beter begrip van deze invaliderende aandoening wil krijgen.

K.R.J. Schruers