Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12, 798 - 799

Reviews 2023cover

Stemmings- en angststoornissen

Transcranial Brain Stimulation for Treatment of Psychiatric Disorders. In de serie Advances in Biological Psychiatry Vol. 23

Marcolin, M.A., & Padberg, F. (Red.)

Karger, Basel 2007, ISBN 978-3-8055-8186-8, € 141,50

Dit boek behandelt de transcraniële technieken waarvoor geen chirurgische interventie nodig is: elektroconvulsietherapie (ect), repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms), transcraniële direct current stimulatie (tdcs) en magnetic seizure therapy (mst). De verschillende methoden bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling voor diverse ziektebeelden. ect is een behandeling met een klinisch-wetenschappelijk bevestigde status, rtms staat op het punt klinisch toepasbaar te worden, en mst en tdcs, twee nieuwe varianten op rtms, bevinden zich nog in een stadium van ontwikkeling en zijn nog niet echt toepasbaar voor de kliniek. Het boek is een bundel van relevante artikelen over deze onderwerpen. De hoofdstukken zijn overzichtelijk met elk een uitgebreide literatuurverwijzing. Met uitzondering van het hoofdstuk over ect is de klinische relevantie op dit moment nog beperkt. Desondanks is het een zeer lezenswaardig boek voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de recente ontwikkelingen rond de neuroanatomische kennis van psychiatrische ziekten. Hoewel er op rationele gronden een keuze is gemaakt voor de in het boek behandelde technieken (niet invasief), blijft het jammer dat de invasieve technieken diepe hersenstimulatie (dbs) en N.-vagusstimulatie (vns) niet aan bod komen. De redacteuren Marcolin en Padberg zijn erin geslaagd een aantal artikelen te bundelen die een tipje van de sluier over de toekomst van de psychiatrie oplichten - zij het tegen een stevige prijs.

R.M.F. Sorel