Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 27 (1985) 9

Korte bijdrage

T.K. Bouman, G.J. Niemantsverdriet-Van Kampen, J. Ormel, C.J. Slooff

De effectiviteit van lithiumprofylaxe bij unipolaire en bipolaire depressies en schizo-affectieve stoornissen , 612 - 624

Korte bijdrage

B.A. Blansjaar, W.A. Nolen

Elektroconvulsietherapie, 625 - 633

Korte bijdrage

B.P.R. Gersons, A.H. Schene

De effectiviteit van psychiatrische deeltijdbehandeling: een overzicht, 634 - 656

Korte bijdrage

J.G. Goekoop, E.G.T.M. Hartong

De Montgomery-Asberg beoordelingsschaal voor depressie, 657 - 668