Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 27 (1985) 7

Korte bijdrage

M. Romme

Bedenkingen bij de regionale geestelijkegezondheidszorg in Nederland, 439 - 446

Korte bijdrage

Genderdifferentiatie: een inventarisatie van onderzoek in Nederland, 447 - 475

Korte bijdrage

R.J. van den Bosch, J.M.F.A. Mol, N. Rozendaal

Gestoorde volgbewegingen van de ogen en psychoticiteit, 476 - 490

Korte bijdrage

O.H. Brook

Wat brengt de wet BOPZ de psychiatrische patiënt? Patronen in de juridische situatie van psychiatrische patiënten na opname, een cohortonderzoek , 491 - 509