Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 27 (1985) 4

Korte bijdrage

J.H. Blankstein

Rechtspositie en tbr/behandeling: over macht en onmacht, 213 - 220

Korte bijdrage

F. Koenraadt

Recht en de positie van terbeschikkinggestelden, 221 - 236

Korte bijdrage

F.G. Brook, R. Giel, G.H.M.M. ten Horn, S. Sytema

Patiënten met een neurotische depressie in de GGZ, 237 - 252

Korte bijdrage

G. Lietaer , M. Neirinck

Niet-helpende en storende processen in experiëntiële psychotherapie, 253 - 271

Korte bijdrage

A.M. Koster, J.E.A. Wagenborg

Het Follow-up Project Psychotherapeutische Gemeenschappen (3), 272 - 289