Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 27 (1985) 3

Korte bijdrage

J.A. Jenner

Wie wordt er beschermd door het wetsvoorstel BOPZ?, 152 - 159

Korte bijdrage

M. Kooyman

De therapeutische gemeenschap als psychotherapeutisch instrument bij de behandeling van drugverslaafden , 160 - 179

Korte bijdrage

M.E. Houben, R. Vandenbergen, W. Vandereycken

Het neuropsychologisch functioneren van ernstig vermagerde anorexia nervosapatiënten, 180 - 189

Korte bijdrage

O.H. Brook, A.C. de Graaf

Opnemingen in de Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen van in Nederland verblijvende migranten, 190 - 202