Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 27 (1985) 2

Korte bijdrage

B. Holman , J. Wennink

De hospitalisatiethese: een dubieuze these, 83 - 93

Korte bijdrage

W.M.N.J. Buis, A.J.M. Loonen

Door geneesmiddelen veroorzaakte psychopathologie: (differentiële) diagnostiek in de praktijk , 94 - 104

Korte bijdrage

E. de Haan, C.A.L. Hoogduin, B. Terluin

Somatische aandoeningen bij opgenomen psychiatrische patiënten, 105 - 114

Korte bijdrage

F.G. Brook, H.J.F.R. Hamers

GGZorg gepeild, 115 - 127

Korte bijdrage

A. Brug, G.H.M.M. ten Horn, J.L. Wouters

De Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen tot en met 12 jaar, 128 - 138