Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 8, 579 - 583

Korte bijdrage

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling

G.H.F van der Most, A.H. Roosma

In deze bijdrage wordt de implementatie van een zorgprogramma beschreven, gebaseerd op het referentiekader van de multisysteemtherapie. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen voor wie op grond van hun psychiatrische stoornis of die van hun ouders een uithuisplaatsing of een psychiatrische opname in het verschiet ligt. In de multisysteemtherapie wordt aan het versterken van protectieve factoren en het doen afnemen van risicofactoren een even groot belang toegekend als aan specifiek diagnosegerichte interventies. De indicatiestelling, het case management, het behandelplan en andere omgevingsfactoren, nodig voor een effectieve interventie, worden beschreven aan de hand van een vignet. Ten slotte worden de eerste evaluatieresultaten van het zorgprogramma gegeven.

trefwoorden multisysteemtherapie, multiprobleemgezinnen