Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 8

Redactioneel

T.J. Heeren

Het imago van de ouderdom, 543 - 544

Oorspronkelijk artikel

Y.A.M. Nijssen, R.J. de Haan, A.H. Schene, M.W.J. Koeter, B.P.R. Gersons

Kwaliteitsbeoordeling op gesloten psychiatrische opnameafdelingen: een illustratie van het kwazop-instrument, 545 - 558

Overzichtsartikel

L. de Haan, T. Timmer, D.H. Linszen, M.E. Lenior, L. Wouters

Het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld, 559 - 565

Overzichtsartikel

E. Peeters, B. Lowyck, M. De Hert, K. Torfs, PH. Delespaul, J. Peuskens

Het beloop van het ziektebeeld bij patiënten die een eerste episode van schizofrenie doormaken: een literatuuroverzicht, 567 - 573

Korte bijdrage

B.C.M. Raes, A.G. Miedema, L.J. Paesen

De grenzen tussen de algemene en de forensische geestelijke gezondheidszorg , 575 - 578

Korte bijdrage

G.H.F van der Most, A.H. Roosma

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling, 579 - 583

Gevalsbeschrijving

A. de Witte, M. Hebbrecht

De geurbetrekkingswaan, 585 - 589

Ingezonden brief

R.W. Trijsburg, P.A. Bolhuis

Reactie op 'Doelmatigheid van langdurige psychotherapie' (1), 591 - 592

Ingezonden brief

J. de Kroon

Reactie op 'Doelmatigheid van langdurige psychotherapie' (2), 592 - 593