Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 6, 405 - 409

Korte bijdrage

Bruikbaarheid van de disc voor de psychiatrische diagnostiek van jeugdige delinquenten

N. Duits, J. Harkink

De disc(Diagnostic Interview Schedule for Children) is op bruikbaarheid beproefd voor de psychiatrische diagnostiek van delinquente jeugdigen. De kinderversie (disc-c) is onderzocht bij 42 gedetineerde jongens en lijkt, met enkele kanttekeningen, geschikt als hulpmiddel bij de psychiatrische diagnostiek in een jeugdinrichting. De ouderversie (disc-p) is onderzocht bij 15 ouders van (andere) delinquente jeugdigen ten behoeve van de diagnostiek pro justitia. De bruikbaarheid bleek gering; in de praktijk wordt nu een verkorte ouderversie gebruikt.

trefwoorden disc, forensische psychiatrie, jeugdpsychiatrie