Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 6, 375 - 384

Oorspronkelijk artikel

Aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot 'omgaan met antipsychotische medicatie'

P. Boersma, J.J.M. Dekker, M. van der Gaag, B.G.M. Puite, H. Blankman

achtergrond Patiënten die lijden aan schizofrenie en aanverwante psychosen hebben weinig kennis van medicatie, kunnen slecht werking en bijwerking onderscheiden, hebben veelal een ontbrekend besef iets te mankeren en zijn om voornoemde redenen weinig trouw bij het innemen van medicatie. doel Dit onderzoek is opgezet om na te gaan of de trainingsmodule 'Omgaan met antipsychotische medicatie' een bijdrage levert aan het kennis- en vaardigheidsniveau van patiënten met betrekking tot het omgaan met antipsychotische medicatie.
methoden Eenendertig patiënten hebben vragenlijsten ingevuld over de kennis van hun antipsychotische medicatie en hun medicatietrouw. Tevens gaven de behandelaars van de patiënten hun inschatting van de medicatietrouw, en de trainers van de kennis en vaardigheden.
resultaten De kennis van de antipsychotische medicatie is significant toegenomen. Patiënten zijn hun medicatie vaker zelfstandig gaan beheren. De medicatietrouw was aan het begin van de training al bijna volledig en kon niet verder toenemen. Er was een significante toename van de in de toekomst te verwachten medicatietrouw van de patiënten.
conclusie De training leidt tot verbetering op een aantal aspecten van medicatiegebruik. Wel blijkt de implementatie van de training in veel instellingen een zeer moeizaam proces te zijn.

trefwoorden antipsychotica, implementatie, Liberman-module, medicatietrouw, rehabilitatie