Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 5, 349 - 353

Korte bijdrage

Formele en inhoudelijke nauwkeurigheid van referenties in het Tijdschrift voor Psychiatrie

G. Pieters, E. Ceysens, E. de Heyn

achtergrond Het is niet goed gedocumenteerd hoeveel onnauwkeurigheden en fouten er voorkomen in referenties in de psychiatrische vakliteratuur. In het Nederlandse taalgebied is ons hierover geen onderzoek bekend.

doel Onderzoek naar het vóórkomen van zowel formele als inhoudelijke fouten in literatuurverwijzingen in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

methode In een steekproef van honderd willekeurig geselecteerde referenties uit drie nummers van het Tijdschrift voor Psychiatrie werd de formele en inhoudelijke juistheid nagegaan door vergelijking met de originele artikelen.

resultaten Drieënveertig referenties bevatten fouten. Meestal ging het om onbelangrijke formele onjuistheden. Toch werden tien belangrijke formele fouten gevonden die het terugvinden van een artikel zouden kunnen bemoeilijken. Van de vijftien inhoudelijke onjuistheden werden er drie als ernstig beoordeeld.

conclusie Referenties in het Tijdschrift voor Psychiatrie bevatten nog (te) veel onnauwkeurigheden. Het is belangrijk dat de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie zich inspanningen getroost referenties zowel formeel als inhoudelijk juist weer te geven.

trefwoorden accuraatheid, literatuurverwijzingen, psychiatrische vakliteratuur