Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 19 (1977) 4

Korte bijdrage

L.G. Portier

Cliëntsysteembenadering en therapeutische gemeenschap, 232 - 252

Korte bijdrage

H. Siegelaar

Psychiater in een 'atypische' PAAZ, 253 - 266

Korte bijdrage

E. Werlemann

Horizontaal: mode of model?, 267 - 281

Korte bijdrage

G. Tak, H. Siegelaar

Samenvatting van de discussie, 282 - 284

Korte bijdrage

H. Siegelaar, E. Werlemann, L.G. Portier

Summaries, 285 - 286