Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 19 (1977) 2

Korte bijdrage

D. Jacobs

De huidige en toekomstige opleiding tot psychiater, 83 - 95

Korte bijdrage

A. Vergote

De psychologie in de evoluerende psychiatrie, 96 - 109

Korte bijdrage

A.Y. Berkouwer

Ontwikkelingsfasen van een psychiatrisch behandelteam, 110 - 121

Korte bijdrage

N. Meyers

Zorg om kinderen bij opname van de moeder in een psychiatrisch centrum, 122 - 127

Korte bijdrage

N. Meyers, A.Y. Berkouwer, A. Vergote, D. Jacobs

Summaries, 128 - 129