Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 4, 233 - 244

Overzichtsartikel

Saccadeparadigma's en cognitie: een overzicht

A. Broerse, T.J. Crawford, J.A. den Boer

achtergrond Onderzoek naar saccadische oogbewegingen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Deze populariteit is te danken aan het feit dat saccadeparadigma's zich uitstekend lenen voor het bestuderen van cognitieve functies. Voor de meeste saccadeparadigma's is bekend op welke hersengebieden ze een beroep doen. De prestatie op deze paradigma's levert daarom informatie over het functioneren van bepaalde hersengebieden.
doel Dit literatuuronderzoek beschrijft vier veelvuldig bestudeerde saccadeparadigma's en de cognitieve functies die daarmee gemeten kunnen worden. Voor ieder paradigma wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de prestatie en via welk neuraal mechanisme de prestatie tot stand komt. Dit gebeurt aan de hand van dierstudies en studies naar hersenlaesies en transcraniale magnetische stimulatie (tms).
methode De literatuur is geselecteerd via een Medlinesearch van 1970 tot 1999.
resultaten Binnen de paradigma's kunnen vele parameters gevarieerd worden. Deze variabiliteit is van invloed op de prestatie. Verder doet ieder paradigma een beroep op een uniek hersenmechanisme.
conclusie Het type fouten dat op de paradigma's gemaakt wordt, levert informatie over de integriteit van zowel verschillende cognitieve functies als specifieke hersengebieden. Deze informatie is zeer interessant voor onderzoekers die zich bezighouden met hersenaandoeningen die nog niet volledig in kaart zijn gebracht, zoals schizofrenie.

trefwoorden cognitie, hersenen, neuraal mechanisme, oogbeweging, saccadeparadigma