Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 4, 219 - 231

Oorspronkelijk artikel

Sociaal functioneren en het beloop van recent ontstane schizofrenie

M.E. Lenior, P.M.A.J. Dingemans, D.H. Linszen, L. de Haan, A.H. Schene

achtergrond Sinds de behandeling van patiënten met schizofrenie verschoof van langdurige ziekenhuisopnamen naar ambulante behandeling, is onderzoek naar sociaal functioneren steeds belangrijker geworden vanwege de vaak ernstige sociale beperkingen.
doel Follow-uponderzoek van het sociaal functioneren bij jonge patiënten met schizofrenie, vijf jaar na behandeling in de Adolescentenkliniek van het Academisch Medisch Centrum (amc) in Amsterdam.
methode Patiënten en ouders van een historisch cohort werden benaderd. Gezinnen die eerder deelnamen aan een vijftien maanden durend interventieprogramma, werden gerandomiseerd naar twee condities: standaardinterventie en standaard- plus gezinsinterventie.
resultaten Patiënten met de diagnose schizofrenie hadden een langere totaalduur van psychotische episoden dan patiënten met een schizofreniegerelateerde diagnose. Zij verbleven langer in instellingen voor psychiatrische patiënten en ontvingen meer hulp van ouders. Het aantal maanden van structurele activiteiten was laag voor beide diagnosegroepen. Hoewel wat betreft het beloop van psychotische symptomen geen differentieel behandeleffect werd gevonden, verbleven patiënten die extra gezinsinterventie ontvingen, significant korter in psychiatrische instellingen dan patiënten die de standaardinterventie ontvingen.
conclusie Patiënten met schizofrenie of een aan schizofrenie verwante stoornis hebben aanzienlijke sociale beperkingen. Gezinsinterventie helpt ouders hun kind te ondersteunen en daarmee heropnamen te voorkomen.

trefwoorden gezinsinterventie, psychoserecidief, schizofrenie, sociaal functioneren, vroege interventie