Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 8, 479 - 493

Oorspronkelijk artikel

De relatie tussen depressie, sekse en verhoogde mortaliteit bij thuiswonende ouderen

R.A. Schoevers, M.I. Geerlings, A.T.F. Beekman, B.W.J.H. Penninx, D.J.H. Deeg, C. Jonker, W. van Tilburg

achtergrond  Er bestaat een verband tussen depressie in engere zin en verhoogde mortaliteit bij ouderen. Het is vooralsnog onduidelijk of ook lichtere, frequenter voorkomende, depressieve stoornissen geassocieerd zijn met een verhoogde kans op overlijden, en of dit verschilt voor mannen en vrouwen.
doel  Het onderzoeken van de relatie tussen lichte en ernstige depressieve stoornissen en verhoogde mortaliteit bij oudere mannen en vrouwen in de algemene bevolking.
methode  In 1990 werden 4051 thuiswonende ouderen (65+) aan een diagnostisch onderzoek onderworpen met het GMS-AGECAT-systeem dat onder meer een depressiediagnose stelt. Na 6 jaar werden de overlijdensgegevens geïnventariseerd. Het overlijdensrisico voor personen met een lichte en een ernstige depressie werd berekend na correctie voor demografische variabelen, lichamelijke ziekten, functionele en cognitieve beperkingen.
resultaten 
Vijfenzeventig procent van de mannen en 41% van de vrouwen met een ernstige depressie waren overleden na 6 jaar. Na correctie voor de andere verklarende factoren bleek ernstige depressie geassocieerd te zijn met een verhoogde sterftekans bij beide seksen. Lichtere depressies waren geassocieerd met een 1,67 maal verhoogde sterfte bij mannen, maar niet met een verhoogde sterftekans bij vrouwen.
conclusie 
Op oudere leeftijd zijn ernstiger depressies verbonden met een verhoogde sterfte bij beide geslachten, terwijl lichte depressies geassocieerd zijn met een grotere kans op overlijden bij mannen, en niet bij vrouwen.
 

 

trefwoorden bevolking, depressie, GMS-AGECAT, mortaliteit, ouderen