Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 3, 185 - 189

Korte bijdrage

Verschillen in psychiatrische morbiditeit tussen eerste- en tweedegeneratie Turken die zich aanmelden voor behandeling bij een polikliniek van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis

Y. Güzelcan, M.W.J. Koeter, R.H.H. Lanting

Een groep Turkse patiënten die zich aanmeldden voor behandeling van psychische klachten bij de polikliniek van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (apz), werd onderverdeeld in eerste- en tweedegeneratie Turken. Op basis van hun dossiers werd de aard van hun psychiatrische morbiditeit intra- en intergenerationeel met elkaar vergeleken. Bij de eerstegeneratie Turken werden meestal de diagnoses 'depressie' en 'somatoforme stoornis' gesteld. Bij de tweede generatie werden naast depressie meestal de diagnoses 'psychotische stoornis' of 'angststoornis' gesteld. Bij eerstegeneratie Turken was de prevalentie van depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen hoger dan bij tweedegeneratie Turken. Bij tweedegeneratie Turken was de prevalentie van psychotische stoornissen en angststoornissen hoger dan bij eerstegeneratie Turken. Op grond van deze bevindingen wordt voorgesteld om bij aanmelding in de geestelijke gezondheidszorg bij eerstegeneratie Turken extra aandacht te besteden aan stemmings- en somatoforme stoornissen.

trefwoorden poliklinieksetting, psychiatrische morbiditeit, Turkse immigranten