Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 2, 121 - 125

Gevalsbeschrijving

Een patiënt met de diagnose bipolaire stoornis?

J. Vink

Een patiënt wordt beschreven met een psychiatrisch beeld dat voorheen als schizoaffectieve stoornis gediagnosticeerd zou zijn. Volgens de dsm-iv moet het beeld nu worden geclassificeerd als bipolaire stoornis met stemmingsincongruente psychotische kenmerken. De achtergronden van deze verandering worden besproken in een historische uiteenzetting. Aan de hand van de beschreven patiënt wordt gesteld dat met de verbreding van de categorie bipolaire stoornis ten koste van de categorie schizoaffectieve stoornis de classificatieproblemen in dit gebied niet zijn opgelost.

trefwoorden bipolaire stoornis, classificatie, schizoaffectieve stoornis