Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 2 (1960) 2, 18 - 46

Korte bijdrage

Beschouwing over de factoren, die het resultaat van de kuren met tranquillizers bepalen

C. H. van Rhijn

De tr. zijn van de grootste waarde voor de Psych. Inr. De prognose wordt gunstiger, de verplegingsduur korter, de stemming t.o.v. de Inr. wordt beter. Dit hangt echter niet alleen van de tr. zelf af, maar ook voor zeker 50 0/o van de andere genoemde factoren als vertrouwen in de arts, de verpleging, de patiënt en de familie zowel in het medicament als onderling. Als dit uit het oog wordt verloren, zijn de resultaten minder.
De gevaren en bezwaren van de kuren met de tr. zijn niet bijzonder groot, maar ze zijn er wel. Ze moeten in het oog worden gehouden en de profylaxe moet bekend zijn, benevens de therapie. Disipal voor de gewone hinderlijke verschijnselen, antibiotica + cortison e.d. voor de acute infecties, hydergin-panthesine bij longembolieën, extra-voorzichtigheid bij depressies. Dit zijn de enkele maatregelen die het aantal ongelukken kan reduceren tot naar wij hopen het absolute minimum nl. nihil.
Laten wij besluiten met de wens dat de verdere ontwikkeling der tr. ons nog vele nieuwe, beter werkende middelen in handen zal geven, zodat wij in het verre verschiet de mogelijkheid zien opdagen, dat we onszelf overbodig maken.