Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 13 (1971) 1

Korte bijdrage

F Redl

De behandeling van het zeer agressieve kind, 3 - 16

Korte bijdrage

J Kasselman

Het alkoholistengezin, 17 - 25

Korte bijdrage

J. L. v. d. Lande

Verslag van het 7th Congress of the International Association for Child Psychiatry and Allied Pofessions van 2 t.m. 7 augustus 1970 te Jeruzalem, 26 - 35

Korte bijdrage

R.H. de Bel

De opkomst van gezinstherapie en controversen, 53 - 68

Korte bijdrage

A. Hustinx

Gezinstherapie in de praktijk, 69 - 89

Korte bijdrage

A. de Klerk

Achtergronden van de 'Double Bind'; moeilijkheden en mogelijkheden van systematisch onderzoek naar gezinsinteractie, 90 - 107

Korte bijdrage

C. L. van Blaaderen-Stok

Democratie in het gezin, 108 - 118

Korte bijdrage

H.M. van Praag, J. Korf, T.P. Kits, F. van Woudenberg, P. Dijkstra, T. Schut

4-Chloor-Amfetaminen toeval en gerichtheid bij de ontwikkeling van nieuwe antidepressiva, 125 - 141

Korte bijdrage

S. van der Kwast

Over het gebruik van Benperidol bij de behandeling van seksuele stoornissen, 142 - 149

Korte bijdrage

J.W.M. Pluymakers

Fluspirilene (R 6218), een nieuw inspuitbaar depotneurolepticum Een onderzoek naar zijn klinische werkzaamheid en zijn veiligheid, 150 - 165

Korte bijdrage

W. H. Guffens

Ervaringen met het ontwikkelingsschema van Gesell, 181 - 197

Korte bijdrage

P.H. Jongbloet, G. M. Pacilly

De samenhang tussen maand van geboorte en gametopathie Een onderzoek bij patienten met het Down-, Klinefelter- en Turnersyndroom, 198 - 236

Korte bijdrage

P. CHR. Mussert

De kinderpsychiatrische aspecten van een geval van Contusio Cerebri met Posttraumatische Afasie, 237 - 245

Korte bijdrage

M. Zeegers

Mensen ter beschikking, 261 - 271

Korte bijdrage

W. J. Pool

Research en de behandeling van terbeschikkinggestelden van de regering: De noodzaak van integratie, 272 - 281

Korte bijdrage

R. Giel

Hoe goed is eigenlijk de geestelijke gezondheidszorg in Nederland?, 282 - 292

Korte bijdrage

Y. Nuyens, A.M. Ampe

Het terapeutisch milieu: Tussen mythe en realiteit, 301 - 318

Korte bijdrage

P. J. Stolk

Schoonheidshypochondrrie, 319 - 325

Korte bijdrage

E. Verbeek

Zuchtigheid en de zuchtige mens, 337 - 347

Korte bijdrage

W.G. Mulder

Welzijnsnood, 346 - 356

Korte bijdrage

A. J. R. Koumans

Universiteits-psychiatrie, 357 - 365

Korte bijdrage

D. van Nuffel

Schizofreniënfamilie, 377 - 388

Korte bijdrage

TH. M. C. J. van den Eerenbeemt

Inventarisatie van publicaties betreffende individuele psychotherapie op psycho-analytische basis bij schizofrenie, 389 - 409

Korte bijdrage

F.C. Stam

Inleiding tot de biochemische problematiek van het schizofrenievraagstuk, 417 - 421

Korte bijdrage

A. Atsmon

Ervaringen met Propanolol in hoge doses bij de behandeling van enkele psychosen, 422 - 423