Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 751 - 752

Referaat

Schizofrene populatie versus algemene bevolking: stijging relatieve sterfte

J. de Decoster, M. De Hert