Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 713 - 724

Overzichtsartikel

Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom

M. Morrens, W. Hulstijn, B.G.C. Sabbe

achtergrond Patiënten met schizofrenie vertonen katatone symptomen, psychomotorische vertraging en neurological soft signs en neurological hard signs. Er bestaat veel verwarring over deze psychomotorische symptomen.
doel Aan de hand van de bestaande literatuur de neurologische symptomen bij schizofrenie bespreken.
methode Relevante artikelen werden verzameld via medline.
resultaten De psychomotorische symptomen zijn intrinsieke kenmerken van de ziekte en kunnen niet als neveneffecten van antipsychotische medicatie gezien worden. Ze lijken progressief te verergeren gedurende de ziekte en hangen samen met een slechte uitkomst. Psychomotorische symptomen hangen, in tegenstelling tot cognitieve symptomen, samen met positieve symptomen. De verschillende psychomotorische symptomen zijn gelinkt met dezelfde hersenstructuren. De symptomen hangen mogelijk ook onderling samen.
conclusie Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van een psychomotorisch symptoomcluster naast positieve, negatieve en cognitieve symptomen bij schizofrenie.

trefwoorden extrapiramidale symptomen, katatonie, neurological hard signs, neurological soft signs, psychomotorische vertraging, schizofrenie