Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 1, 9 - 17

Oorspronkelijk artikel

De belangstelling voor het beroep van psychiater bij studenten geneeskunde en basisartsen

J.K. Tijdink, M.B.M. Soethout, G.F. Koerselman, Th.J. ten Cate

achtergrond In verband met het huidige tekort aan psychiaters is de aantrekkelijkheid van het beroep psychiater voor studenten geneeskunde en pas afgestudeerden relevant.
doel Inventariseren van de interesse in de psychiatrie onder geneeskundestudenten en recent afgestudeerden en nagaan welk belangstellingsprofiel hierbij past.
methode Met schriftelijke vragenlijsten werden onder studenten en recent afgestudeerde artsen van het vu medisch centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht de beroepskeuze voor onder meer de psychiatrie en de aantrekkelijkheid van 47 aspecten van het medisch beroep onderzocht.
resultaten
Circa 30% van de studenten had belangstelling voor het beroep van psychiater. Deze belangstelling was iets hoger bij eerstejaars, maar daalde gedurende de basisopleiding. Circa 6% van de recent afgestudeerden was werkzaam in de psychiatrie, maar een groter percentage had deze beroepswens voor over 5 jaar. Het belangstellingsprofiel verschilde tussen degenen met en zonder psychiatrische interesse en tussen mannen en vrouwen.
conclusie De belangstelling voor het vak psychiatrie daalt gedurende de opleiding, overeenkomend met de gemiddelde daling van de belangstelling voor alle specialismen, waarschijnlijk door een toenemende focus op één vakgebied. Psychiatrisch geïnteresseerden hebben een belangstellingsprofiel dat meer ligt in het communicatieve en psychosociale vlak, gericht op langdurige behandelrelaties en minder medisch-technisch georiënteerd; psychiatrisch geïnteresseerde vrouwen ontwikkelen na de basisopleiding meer belangstelling voor improvisatie, diagnostiek en farmacotherapie.

trefwoorden psychiatrie, belangstelling, geneeskunde