Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 10, 679 - 683

Gevalsbeschrijving

Pseudologia fantastica: definiëring en situering ten aanzien van as I- en as II-stoornissen

S. Janssens, M. Morrens, B.G.C. Sabbe

Pseudologia fantastica, tevens beschreven als mythomanie of pathologisch liegen, is een psychiatrisch fenomeen dat reeds meer dan 100 jaar bekend is. Doel van dit artikel is om aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen en een literatuuronderzoek het begrip duidelijk te definiëren en na te gaan of pseudologia fantastica kan worden opgevat als een symptoom van een as i- of as ii-stoornis, dan wel als een aparte entiteit.

trefwoorden mythomanie, pathologisch liegen, pseudologia fantastica