Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 10, 655 - 665

Overzichtsartikel

Het voorkomen van depressie in België. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst

R. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

achtergrond Depressie is een maatschappelijk probleem en een gezondheidsprobleem. Er is maar weinig bekend over epidemiologische aspecten van dit ziektebeeld in de Belgische context.
doel Integreren van alle beschikbare epidemiologische onderzoeksgegevens over depressie in België: vóórkomen, impact op het dagelijks leven en gebruik van zorgvoorzieningen.
methode Literatuuronderzoek naar 'epidemiologie', 'voorkomen' en 'depressie' en 'België' in PubMed, PsychInfo, International Bibliography of the Social Sciences (ibss), in de interactieve database van de Nationale Gezondheidsenquête en in zogenaamde 'grijze literatuur' zoals ongepubliceerde documenten en beleidsrapporten.
resultaten Er werden 22 publicaties op basis van bovenstaande zoekstrategie geïncludeerd. Depressie bleek een vaak voorkomend ziektebeeld met een significante impact op het dagelijks leven. Bij het gebruik van zorgvoorzieningen lag het pijnpunt vooral in het lange uitstellen vooraleer hulp werd gezocht: 14% kwam zonder uitstelgedrag in de hulpverlening terecht in hetzelfde jaar waarin de stoornis zit voordeed; 94% zette ooit een stap naar de hulpverlening.
conclusie Ondanks het vaak vóórkomen en de grote impact van depressie wordt het zoeken van hulp lang uitgesteld. De mogelijkheden tot primaire preventie van depressie zijn eerder beperkt; secundair preventieve strategieën kunnen zich daarentegen richten op het lange uitstellen van hulp zoeken.

trefwoorden Belgische bevolking, depressie, epidemiologie, impact