Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 10, 637 - 643

Oorspronkelijk artikel

De administratieve incidentie van niet-affectieve psychosen in Friesland en Twente

N. Boonstra, L. Wunderink, P.H.M. de Wit, E. Noorthoorn, D. Wiersma

achtergrond Onderzoek naar risicofactoren van schizofrenie leidde tot hernieuwde aandacht voor geografische verschillen in de incidentie en geslachtsverdeling van schizofrenie. De bij de ggz geregistreerde incidentie van niet-affectieve psychotische stoornissen bij mannen en vrouwen in diverse regio's in Nederland is niet bekend.
doel Vaststellen van de bij de ggz geregistreerde jaarincidentie naar geslacht in 2002 van niet-affectieve psychotische stoornissen in Friesland en Twente.
methode De dossiers van alle volwassenen met een eerste zorgcontact in 2002 (n = 6477) in twee ggz-instellingen in Nederland werden gescreend op vermelding van psychotische symptomen. Alle patiënten met psychotische symptomen (n = 242) werden geïncludeerd en hun klinische diagnose werd geregistreerd. Dertig maanden later werd de recentste diagnose opnieuw geregistreerd.
resultaten Bij 75 patiënten werd de diagnose niet-affectieve psychotische stoornis gesteld en deze diagnose bleef na dertig maanden gehandhaafd; een incidentie van 2,2/10.000 inwoners. De man-vrouwverhouding was 1,8:1. De incidentie van niet-affectieve psychosen verschilde niet significant in de beide onderzoeksgebieden.
conclusie De gevonden incidentie komt overeen met de incidentie die in eerdere Nederlandse studies gevonden werd en ligt op het 75ste percentiel van de cumulatieve incidentie in een internationale review.

 

trefwoorden detectie, eerste psychose, incidentie, niet-affectieve psychose, schizofrenie