Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 9, 611 - 615

Gevalsbeschrijving

Thiaminedeficiëntie veroorzaakt door malnutritie; een zeldzame oorzaak?

P.G. Jong Baw, M.M. van Veen, H.W. Hoek

Een 50-jarige man, opgenomen in een psychiatrische kliniek vanwege depressieve klachten, had tevens neurologische afwijkingen en cardiomyopathie. De diagnose beriberi en syndroom van Korsakov, op basis van thiaminedeficiëntie, werd gesteld. Patiënt had een eenzijdig voedingspatroon en geen overmatig alcoholgebruik. Thiaminesuppletie resulteerde in gedeeltelijke remissie van de symptomen. Bij depressieve klachten gecombineerd met neurologische of cardiale afwijkingen dient het syndroom van Wernicke-Korsakov uitgesloten te worden, ook in afwezigheid van alcoholmisbruik. Bij twijfel dient men altijd thiamine te suppleren.

 

trefwoorden beriberi, syndroom van Wernicke-Korsakov, thiaminedeficiëntie