Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 9, 559 - 565

Oorspronkelijk artikel

Prevalentie en comorbiditeit van de stoornis in de lichaamsbeleving bij poliklinische psychiatrische patiënten

D.J. Vinkers, Y.R. van Rood, N.J.A. van der Wee

achtergrond De stoornis in de lichaamsbeleving is een somatoforme stoornis waarbij preoccupatie over een vermeende onvolkomenheid van het uiterlijk het hoofdsymptoom is. De prevalentie van de stoornis in de lichaamsbeleving in de algemene bevolking is 0,7-1,7%. Bij patiënten van een algemene polikliniek psychiatrie in Nederland is de prevalentie van de stoornis in de lichaamsbeleving niet onderzocht.
doel Bepalen van de prevalentie van stoornis in de lichaamsbeleving bij patiënten in een algemene polikliniek psychiatrie.
methode Bij alle patiënten van 18-65 jaar die in de periode september 2003-juli 2007 werden aangemeld bij de zes poliklinieken van de ggz-instelling Rivierduinen voor een ambulante behandeling van een stemmingsstoornis, een angststoornis, of een somatoforme stoornis werd het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (mini) afgenomen. Bij patiënten met de stoornis in de lichaamsbeleving werd de Body Dysmorphic Disorder-Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (bdd-ybocs) afgenomen.
resultaten Bij 45 van de 5848 poliklinische patiënten (0,8% (0,6-1,0)) werd een stoornis in de lichaamsbeleving vastgesteld. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 31,1 jaar en 69% was van het vrouwelijk geslacht. Bij 35 patiënten (78%) was er een comorbide depressieve stoornis en bij 26 (58%) een comorbide angststoornis. Van de angststoornissen kwam de sociale fobie het meest voor, namelijk bij 12 patiënten (27%). De gemiddelde score op de bdd-ybocs was 22,5 punten. De bdd-ybocs-score was significant hoger bij patiënten met een comorbide obsessievecompulsieve stoornis (35,7 punten; p = 0,01).
conclusie De prevalentie van de stoornis in de lichaamsbeleving bij poliklinische psychiatrische patiënten die worden aangemeld voor een tweedelijnsbehandeling van een stemmingsstoornis, angststoornis, of een somatoforme stoornis is 0,8%. Er is een zeer aanzienlijke comorbiditeit met depressieve en angststoornissen.

trefwoorden comorbiditeit, somatoforme stoornissen, stoornis in de lichaamsbeleving