Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 7, 405 - 415

Essay

De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie

J. Dirkx

De huidige psychiatrie wordt gedomineerd door het natuurwetenschappelijk perspectief van de biologische psychiatrie waarbij de psychiater bovenal een hersenspecialist zou moeten zijn die zich baseert op het medisch model. De geesteswetenschappelijke benadering komt daarbij in het gedrang en het vak dreigt te verschralen tot een vorm van gedragsneurologie. Dit doet geen recht aan het inzicht dat psychische aandoeningen meervoudig bepaald zijn. In dit artikel worden de oorzaken en de gevolgen van deze eenzijdige ontwikkeling beschreven; deze zijn methodologisch, wetenschapsfilosofisch en cultureel-maatschappelijk van aard. Een pluralistische benadering is noodzakelijk voor het in essentie buitengewone medische specialisme van de psychiatrie.

trefwoorden medisch model, psychodynamische psychiatrie, pluralistisch perspectief