Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 9

Korte bijdrage

Verbetering , 1 - 1

Redactioneel

I.P.M. Keet

Ernstige psychiatrische ziekten: cure en care?, 555 - 557

Oorspronkelijk artikel

D.J. Vinkers, Y.R. van Rood, N.J.A. van der Wee

Prevalentie en comorbiditeit van de stoornis in de lichaamsbeleving bij poliklinische psychiatrische patiënten, 559 - 565

Oorspronkelijk artikel

T.E. Stikker, R.A. Schoevers, J.A. Swinkels, C.L. Mulder, W. van Tilburg

De rechter volgt de psychiater; een onderzoek naar de jurisprudentie over Bopz-aanvragen en -beslissingen in Nederland, 567 - 577

Overzichtsartikel

W. Cahn, D. Ramlal, R. Bruggeman , L. de Haan, F.E. Scheepers, M.M. van Soest, J. Assies, C.J. Slooff

Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik, 579 - 591

Overzichtsartikel

D.C. Cath, G. Meynen, J.L. de Jonge, A.J.L.M. van Balkom

Antipsychotica in de behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette: een literatuuroverzicht, 593 - 602

Gevalsbeschrijving

S.T. de Bot, L.D.A. Dorresteijn, C.A. Haaxma, A.C. Kappelle, B.P.C. van de Warrenburg

Van psychiatrisch symptoom tot paraneoplastisch syndroom, 603 - 609

Gevalsbeschrijving

P.G. Jong Baw, M.M. van Veen, H.W. Hoek

Thiaminedeficiëntie veroorzaakt door malnutritie; een zeldzame oorzaak?, 611 - 615

Gevalsbeschrijving

G.J. Hendriks, M.M. van Rees, M.J.P.M. Verbraak, G.P.J. Keijsers, C.A.L. Hoogduin

Behandeling van ouderen met een obsessieve-compulsieve stoornis, 617 - 621

Referaat

J. de Decoster, B. van Winkel

Interactie tussen genen en tabaks- en cannabisgebruik bij schizofrenie?, 623 - 624

Referaat

J. Bovendeerd, P-J. Carpentier

Convergerende en divergente patronen van erfelijkheid bij ADHD en verslaving, 624 - 625

Ingezonden brief

S. Velleman

Reactie op 'De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie', 627 - 630