Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 545 - 548

Gevalsbeschrijving

Waterintoxicatie bij twee meisjes met anorexia nervosa

M. Vandepitte, W. Vandereycken

samenvatting Bij twee meisjes van 16 en 18 jaar oud met anorexia nervosa bleken gegeneraliseerde convulsies het gevolg van excessief water drinken (6-7 en 8 l per dag). De neurologische symptomen verdwenen geheel, maar beide patiënten bleven ondanks voorlichting overmatig water drinken. Bij patiënten met anorexia nervosa moet men bedacht zijn op strikte vochtbeperking bij extreem vasten, maar ook op overmatig drinken van water met mogelijk waterintoxicatie tot gevolg. Bij elke patiënt moet men daarom expliciet vragen naar de dagelijkse vochtinname. Bij polydipsie is bloedanalyse met elektrolytenbepaling noodzakelijk. Belangrijk is psycho-educatie over de mogelijke schadelijke effecten van excessief water drinken.

trefwoorden anorexia nervosa, convulsies, polydipsie, waterintoxicatie