Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 539 - 543

Korte bijdrage

Moeten depressieve klachten bij patiënten met subklinische hypothyreoïdie worden behandeld met schildklierhormoon?

A.C. van Harten, C. Leue, F.R.J. Verhey

achtergrond Op theoretische gronden bestaan argumenten voor behandeling van depressieve symptomen bij subklinische hypothyreoïdie met schildklierhormoon. De klinische evidentie hiervan is echter onduidelijk.
doel Nagaan van de effectiviteit van de behandeling van depressieve klachten met schildklierhormoon bij subklinische hypothyreoïdie.
opzet Systematisch literatuuronderzoek.
methode In verschillende databases werd gezocht naar dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeken over het effect van schildklierhormoon op depressieve klachten bij subklinische hypothyreoïdie.
resultaten Drie gerandomiseerde studies werden geïncludeerd. Deze richtten zich niet primair op depressieve patiënten, maar op personen met subklinische hypothyreoïdie; de score op een depressieschaal was een secundaire uitkomstmaat. De subklinische hypothyreoïdie werd met levothyroxine behandeld; dit had geen effect op depressieve symptomen bij vergelijking met placebo.
Conclusie Wegens gebrek aan evidentie in een populatie met subklinische hypothyreoïdie en het ontbreken van onderzoek in een depressieve populatie is een antwoord op de vraagstelling vooralsnog onmogelijk.

trefwoorden depressie, levothyroxine, subklinische hypothyreoïdie