Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 509 - 518

Overzichtsartikel

De plaats van psycho-educatie bij de behandeling van bipolaire stoornissen

P. Sienaert, J. De Fruyt

achtergrond Er is een toegenomen wetenschappelijke aandacht voor psychosociale behandelingen van bipolaire stoornissen. Psycho-educatie (pe) is een essentieel onderdeel van verschillende psychosociale behandelingsmodellen en wordt ook als afzonderlijke behandeling aangeboden.
doel Onderzoeken van de werkzaamheid van pe bij de behandeling van patiënten met bipolaire stoornissen aan de hand van een systematisch literatuuroverzicht.
methode De Medline-database werd doorzocht met de mesh-termen 'bipolar disorder', 'psychotherapy' en 'patient education' en de zoekterm 'psychoeducation'.
resultaten Uit de 34 gevonden onderzoeken bleek dat pe, bij patiënten die enige stabiliteit hebben bereikt, de kennis over de aandoening en de behandeling kan vergroten, de therapietrouw kan verhogen en terugval kan voorkomen.
conclusie pe dient deel uit te maken van de standaardbehandeling van patiënten met bipolaire stoornissen. Onduidelijk is nog in welk stadium van de aandoening en voor welke subgroepen van patiënten pe het zinvolst is.

trefwoorden bipolaire stoornis, psycho-educatie, psychotherapie