Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 499 - 508

Oorspronkelijk artikel

ADHD in de Belgische volwassen bevolking; een epidemiologische exploratieve studie

T. De Ridder, R. Bruffaerts, M. Danckaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

achtergrond Er is maar weinig bekend over het vóórkomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) bij volwassenen in de Belgische algemene bevolking.
doel Schatten van het vóórkomen van adhd bij volwassenen (18 tot 44 jaar) in België, de comorbiditeit met andere mentale stoornissen, de impact op het dagelijks leven en de mate waarin professionele hulp wordt gezocht.
methode Afnemen van een adhd-screeningsvragenlijst uit het Composite International Diagnostic Interview (3de versie) onder een representatieve steekproef (n = 486) van de Belgische bevolking.
resultaten Het vóórkomen van adhd bij volwassenen werd geschat op 4,1%. De aandoening begon vroeg (mediane leeftijd 7 jaar) en ontwikkelde zich het snelst op de leeftijd van 7-9 jaar. adhd was vaak comorbide met angststoornissen (or: 7,5; 95%-bi: 1,2-45,2) en alcoholgerelateerde stoornissen (or: 7,6; 95%-bi: 1,1-52,5) en zorgde voor een suboptimaal dagelijks functioneren op ongeveer 7,7 dagen per maand. Slechts 1 op de 5 personen zocht hiervoor professionele hulp binnen 12 maanden.
conclusie Dit is het eerste onderzoek naar het vóórkomen van adhd bij volwassenen in België. adhd is een relatief frequente aandoening die zich erg vroeg manifesteert en een belangrijke impact heeft op het dagelijks functioneren. Desondanks zoeken personen met deze aandoening weinig professionele hulp.

trefwoorden ADHD, Belgische volwassen bevolking, epidemiologie, impact