Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 1, 49 - 53

Korte bijdrage

Levensdelicten gepleegd door patiënten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg

F.E. van Koningsveld, E.J. Colon, B.C.M. Raes

In het kader van de discussie over behandeling van forensisch-psychiatrische patiënten in de geestelijke gezondheidszorg is retrospectief onderzoek gedaan naar levensdelicten (dat wil zeggen: een geweldsdelict waarbij het slachtoffer overlijdt) gepleegd in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis (apz). Doel is het verzamelen van epidemiologische gegevens (incidentie, kenmerken van de daders, predictoren voor geweldsdelicten). In de periode 1988-1998 werden in de Nederlandse apz'en tien levensdelicten gepleegd. De incidentie van levensdelicten gepleegd door opgenomen patiënten bleek hoger dan die in de algemene bevolking. Zeven daders leden aan een psychotische stoornis (voornamelijk schizofrenie); twee daders waren floride psychotisch ten tijde van het delict. Bij slechts één delict werd een uitlokkende factor gevonden.

trefwoorden forensische psychiatrie, levensdelicten, psychiatrisch ziekenhuis