Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 7, 429 - 430

Reviews 1944cover

Schizofrenie en psychose

The Spectrum of Psychotic Disorders. Neurobiology, Etiology and Pathogenesis

Fujii, D., & Ahmed, I. (Red.)

Cambridge University Press, New York 2007 572 pagina's, ISBN 0-521-85056-8, £80

De auteurs van dit tekstboek beschrijven het spectrum van psychotische stoornissen in verschillende hoofdstukken en zij geven een overzicht van de verschillende oorzaken van psychotische stoornissen. In het boek wordt beargumenteerd dat psychose een neurobiologisch syndroom is, en dat dezelfde neurochemische systemen en neuropathologische afwijkingen betrokken zijn bij de verschillende psychotische stoornissen. Iedereen zou gevoelig zijn voor het ontstaan van een psychose wanneer er schade plaatsvindt of wanneer veranderingen optreden aan het brein. Deze veronderstelling is consistent met het diathesestressmodel van schizofrenie, waarbij de nadruk ligt op de interactie tussen genetische factoren en omgevingsfactoren. Het doel van het boek is om de clinicus en de onderzoeker een goed overzicht te geven van het spectrum van psychotische stoornissen om zo de diagnostische besluitvorming te vergemakkelijken. Het boek bestaat uit verschillende delen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: primaire psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, neuro-ontwikkeling en genetische stoornissen, stoornissen van het centrale zenuwstelsel, middelenmisbruik, neurodegeneratieve en ten slotte sensorische stoornissen. Elk deel omvat verschillende hoofdstukken met eenzelfde opzet van de beschrijving van de literatuur: epidemiologie, leeftijd, klinische presentatie, beloop, neuropathologische en neurochemische afwijkingen, genetische factoren, andere risicofactoren en behandeling. In de introductie leggen de redacteuren duidelijk uit waarom zij ervoor hebben gekozen om psychotische stoornissen te zien als een neurobiologisch syndroom, en de verschillende criteria en hypothesen worden uiteengezet. Het is van toegevoegde waarde dat men aan elk hoofdstuk een niveau van bewijskracht aan de literatuur toekent, zodat de lezer wordt geïnformeerd over de huidige wetenschappelijke evidentie in de gebruikte literatuur. In het laatste hoofdstuk vergelijkt men de literatuur over de verschillende oorzaken op overeenkomsten en verschillen. Een kanttekening is dat de auteurs een aantal onderwerpen uitgebreider hadden kunnen bespreken, zoals aanvullend onderzoek in de vorm van beeldvorming. Doordat het boek vooral gericht is op de neurobiologische aspecten van psychotische stoornissen is er minder aandacht voor andere aspecten, zoals omgevingsfactoren. Verder ontbreken tabellen en figuren in het boek; deze zouden een aanvulling vormen op de tekst. Ondanks enkele aanmerkingen is het een prettig, overzichtelijk en gemakkelijk te lezen boek, dat een goed overzicht geeft van de huidige literatuur over psychotische stoornissen. Het presenteert een verandering van begrip, classificatie en diagnostiek van de stoornissen en geeft richting aan verder onderzoek en behandeling.

H.A. Floor