Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 7, 419 - 423

Korte bijdrage

Toename van het percentage vrouwelijke auteurs in de internationale psychiatrische vakliteratuur sinds 1970

M. Opgenhaffen, K. Vansteelandt, P. Germeau, G. Pieters

achtergrond De geneeskunde en de psychiatrie vervrouwelijken.
doel Nagaan of deze trend zich ook voordoet in de internationale psychiatrische vakliteratuur.
methode In een steekproef van 280 artikelen werd in drie gezaghebbende psychiatrische tijdschriften voor de periode van 1970 tot en met 2007 geslachtsverdeling van de eerste en laatste auteur nagegaan.
resultaten Vrouwen bleken als eerste en als laatste auteur ondervertegenwoordigd, onafhankelijk van het feit of alle auteurs werden bekeken, dan wel alleen de medici. Terwijl het percentage vrouwen als eerste auteur significant toenam sinds 1970, en in 2007 bijna 50% bereikte, bleek een dergelijke ontwikkeling bij de laatste auteurs niet aanwezig.
conclusie Het percentage vrouwelijke eerste auteurs van de onderzochte psychiatrische vakliteratuur steeg tot bijna 50.

 

trefwoorden auteurschap, geslachtsverdeling, psychiatrie