Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 7

Redactioneel

S.J. Claes

Lezen als kunst, 401 - 403

Essay

J. Dirkx

De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie, 405 - 415

Commentaar

C.F.A. Milders

Een aantrekkelijk crisisgevoel, 417 - 418

Korte bijdrage

M. Opgenhaffen, K. Vansteelandt, P. Germeau, G. Pieters

Toename van het percentage vrouwelijke auteurs in de internationale psychiatrische vakliteratuur sinds 1970, 419 - 423

Ingezonden brief

A.J.M.P. Rutgers

Reactie op 'Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht', 491 - 492

Boekbesprekingen