Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 337 - 343

Korte bijdrage

Number needed to treat: een nuttige maat voor de effectiviteit van een behandeling

P.N. van Harten

De concepten die ontwikkeld zijn in evidence-based medicine vormen naast klinische ervaring een belangrijke leidraad bij het nemen van klinische beslissingen. Een van die concepten is number needed to treat (nnt), het aantal patiënten dat behandeld moet worden om één extra ongunstige uitkomst te voorkomen of één extra gunstige uitkomst te bereiken. Het nnt is afhankelijk van het achtergrondrisico (het risico op de gebeurtenis bij aanvang): naarmate dit hoger is, zal het nnt van een gebleken effectieve interventie lager (dus gunstiger) zijn. Het achtergrondrisico heeft meestal geen invloed op de relatieve risicoreductie. nnt vormt samen met number needed to harm een getalsmatige argumentatie of een behandeling meer goed dan kwaad doet.

trefwoorden achtergrondrisico, evidence-based medicine, number needed to harm, number needed to treat