Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 323 - 328

Korte bijdrage

Leiden richtlijnen tot een betere klinische praktijk?

A.J.L.M. van Balkom, D.B. Oosterbaan

Uit de literatuur blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten geen evidence-based behandeling krijgt in de dagelijkse psychiatrische praktijk. Australisch theoretisch onderzoek toont aan dat wanneer men in de ggz alleen nog evidence-based behandelingen zou uitvoeren, de behandelresultaten significant zouden verbeteren. Deze conclusie wordt bevestigd door gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct's) naar evidence-based behandeling volgens richtlijnen en 'treatment as usual'. Bij onderzoek in de dagelijkse praktijk, onder minder gecontroleerde omstandigheden dan bij de rct's, zijn de resultaten echter veel minder positief. De literatuur onderstreept de complexiteit van kwaliteitsverbetering in de zorg. Implementatieonderzoek laat zien dat samengestelde en gerichte interventies nodig zijn om adherentie van behandelaar aan richtlijnen te

trefwoorden evidence-based medicine, klinisch onderzoek, kwaliteitsverbetering, richtlijnen