Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 317 - 322

Korte bijdrage

De geschiedenis van evidence-based psychiatrie en richtlijnontwikkeling

J.A. Swinkels, J.J.E. van Everdingen

Door ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap zijn evidencebased medicine (ebm), evidence-based psychiatrie (ebp) en evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro) tot bloei gekomen. Het handelen van een arts is enerzijds gebaseerd op feitelijke kennis en ervaring, anderzijds op compassie en zorgzaamheid. Aspecifieke en relationele factoren spelen vooral in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg een grote rol, maar dat maakt wetenschappelijk denken niet minder belangrijk. 

trefwoorden evidence-based psychiatrie, evidence-based richtlijnontwikkeling