Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6

Redactioneel

A.F.G Leentjens, G. Pieters, J.J.E. van Everdingen, P.N. van Harten

Evidence- en practice-based psychiatrie, 311 - 311

Redactioneel

J. van Os

Evidence-based psychiatrie: de balans van a priori en a posteriori, 313 - 315

Korte bijdrage

J.A. Swinkels, J.J.E. van Everdingen

De geschiedenis van evidence-based psychiatrie en richtlijnontwikkeling, 317 - 322

Korte bijdrage

A.J.L.M. van Balkom, D.B. Oosterbaan

Leiden richtlijnen tot een betere klinische praktijk?, 323 - 328

Korte bijdrage

A.F.G Leentjens, J.S. Burgers

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?, 329 - 335

Korte bijdrage

P.N. van Harten

Number needed to treat: een nuttige maat voor de effectiviteit van een behandeling, 337 - 343

Korte bijdrage

K. Hannes, G. Pieters, W. Simons, G. Herman, B. Aertgeerts

Preliminaire bevindingen van focusgroeponderzoek over hinderpalen bij implementatie van evidence-based praktijkvoering in Vlaanderen. Zijn psychiaters anders dan andere zorgverleners?, 345 - 352

Korte bijdrage

H.N. Sno

Het psychiatrisch onderzoek tegen de achtergrond van evidence-based medicine, 353 - 358

Korte bijdrage

A. Mol, C. Karayalcin

'Evidence' is niet genoeg; kanttekeningen uit de praktijk van de acute psychiatrie, 359 - 364

Korte bijdrage

P.M.F.J.J. Knapen

Psychotherapie in het tijdperk van evidence-based medicine, 365 - 375

Korte bijdrage

J. Vandenberghe

Grenzen aan evidence-b(i)ased psychiatrie?, 377 - 385

Korte bijdrage

J.S. Burgers

Evidence-based psychiatrie biedt vooral voordelen voor de patiënt, 387 - 388

Korte bijdrage

H. van Hoorde

Evidence-based psychiatrie biedt vooral nadelen voor de patiënt, 389 - 390

Ingezonden brief

D.J. Vinkers

Reactie op 'Het syndroom van Cotard. Een overzicht', 391 - 392

Ingezonden brief

J.G.F. Tabeling

Reactie op 'Preventie van suïcide na ontslag uit klinische opname: een inventarisatie', 392 - 393

Ingezonden brief

J.G. Goekoop

Reactie op 'Op weg naar een verdiepte psychiatrische diagnostiek', 393 - 395

Ingezonden brief

J. Bagchus

Reactie op 'Augmentatie met atypische antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente depressieve patiënten: een overzicht', 395 - 397